Školné

Dochádzka Čas Cena
celý mesiac 07:00 – 17:30 320 EUR/mesiac
polpaušál max 10 dní v mesiaci 230 EUR/mesiac
hodinová dochádzka kedykoľvek v čase 7:00 – 17:30 4 EUR/hodina
večerná dochádzka po 17:30 5 EUR/hodina
víkendová opatera víkend dohodou
Strava Cena za deň
Obed 3,5 EUR / 1 obed
“Desiata, olovrant,
pitný režim”
v cene školného