O nás

Vybavenie jaslí a čo u nás nájdete?

Starostlivo sme vyberali miesto, ktoré by bolo vhodné pre detičky. Naše jasle sa nachádzajú v pokojnom prostredí tichej, slepej uličky. K objektu jaslí patrí aj nádherná veľká záhrada, ktorá je po celom obvode oplotená. Tu sa môžu deti hrať na detskom ihrisku a učiť sa novým veciam v príjemnom prostredí. V interiéri je priestranná herňa, samostatná spálňa, jedáleň, prispôsobené sociálne zariadenie,  samostatná šatňa, priestor pre izoláciu v prípade chorých detí, obslužné priestory (kuchyňa, sklad, pracovňa, zázemie pre personál).

Čo a ako deti učíme?

Pre každú vekovú kategóriu máme pripravený podrobný plán výučby. Súčasne však pri výučbe zohľadňujeme potreby každého dieťaťa, aby všetko potrebné zvládalo v pokoji a bez stresu.

Každý rok na deti čaká jeden cyklus nášho vzdelávacieho programu, ktorému hovoríme Vlak vedomostí – ním sa deti “vezú” a učia sa každý mesiac nové veci. Keď po 12 mesiacoch “vystúpia”, ručíme za to, že si za túto dobu osvojili veľa nových poznatkov v rôznych oblastiach a môžu pokračovať programom pre staršie deti.

Mesiac Názov obdobia Hlavné témy
Január Ľadová krajina Zimná príroda, hory, zimné športy, sneh, veci okolo nás, oblečenie
Február Krajina umelcov Divadlo, hudba, rozprávky, karneval
Marec Jarná krajina Jarná príroda, ročné obdobia, prebúdzanie prírody, rastliny, stromy, zvieratá
Apríl Krajina života Svet, ekológia, povolania, Veľká noc, čarodejnice
Máj Krajina objavov Vesmír, experimenty, vynálezy, doprava, Deň matiek
Jún Krajina detí Ľudské telo, kamaráti, výlet, Deň detí, lúčenie
Júl Krajina cestovateľov Prázdniny, poľnohospodárstvo, ovocie, zelenina, varenie, cestovanie
August Krajina hier Hádanky, kvízy, bezpečnosť, prvá pomoc, stavby, hračky, olympiáda
September Lesná krajina Les, lesná zver, ekosystém, správanie v lese, drevo a jeho využitie
Október Farebná krajina Oheň, voda, vietor, vzduch, Halloween
November Krajina poznania Ľudové zvyky a tradície, čísla, tvary, látky a ich vlastnosti
December Zázračná krajina Rodina, advent, Mikuláš a čert, Vianoce, rozprávky