Kontakt

Prihláška do jaslí - rezervačný formulár

Vyplňte prosím nasledujúce údaje, na ich základe Vás budeme kontaktovať


Rezervačný formulár:
Meno a priezvisko dieťaťa:
Dátum narodenia dieťaťa:
Meno a priezvisko matky/otca*:
Telefónne číslo:
E-mail*:
Bydlisko:
Dátum nástupu:

Poznámka/odkaz:* Povinné údaje

 **V zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), dávam dobrovoľne súhlas na spracovanie svojich osobných údajov, ktoré poskytujem prostredníctvom tohto formulára zariadeniu Veselá včielka – Lucia Frčková. Osobné údaje budú spracované výhradne za účelom spracovania zmluvy o opatere dieťaťa, kontaktu rodičov a obhliadke zariadenia rodičmi. K osobným údajom majú prístup oprávnené osoby, zamestnanci zariadenia, spĺňajúci požiadavky zákona. Súhlas so spracovaním osobných údajov možno odvolať, ak by bolo preukázané, že boli porušené ustanovenia zákona. Súhlas je daný na dobu 12 mesiacov od odoslania formulára, po tomto období budú údaje skartované, súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.