Kontakt

O nás

Starostlivo sme vyberali miesto, ktoré by bolo vhodné pre malé deti, jasle sa nachádzajú v pokojnom prostredí tichej slepej uličky.

K objektu jaslí patrí aj nádherná veľká záhrada, po celom obvode oplotená, tu sa môžu deti hrať na detskom ihrisku a učiť sa novým veciam v príjemnom prostredí.

Čo a ako deti učíme?

V jasliach sa staráme o deti od 18 mesiacov do 3 rokov. Náš vzdelávací plán je prispôsobený každej vekovej kategórii zvlášť. Výučba zodpovedá normám slovenského školstva a je v plnom súlade so školským zákonom tak, aby deti mohli bez problémov prejsť do štátnej alebo súkromnej materskej školy.

Výchovno-vzdelávací program

Pre každú vekovú kategóriu máme pripravený podrobný plán výučby. Súčasne však pri výučbe zohľadňujeme potreby každého dieťaťa, aby všetko potrebné zvládalo v pokoji a bez stresu.

Vlak vedomostí pre deti do 3 rokov

Každý rok na deti čaká jeden cyklus nášho vzdelávacieho programu, ktorému hovoríme Vlak vedomostí - ním sa deti “vezú” a učia sa každý mesiac nové veci. Keď po 12 mesiacoch “vystúpia”, ručíme za to, že si za túto dobu osvojili veľa nových poznatkov v rôznych oblastiach a môžu pokračovať programom pre staršie deti.

Ucelený a výnimočný program Vlak vedomostí pomáha deťom lepšie chápať svet okolo seba, rozumieť jeho dianiu a zákonitostiam, učia sa ako získané informácie prakticky využiť v bežnom živote, v ďalšom procese svojho vzdelávania a spoznávania.

Program vlaku vedomostí:

Názov obdobia Mesiac Hlavné témy
Ľadová krajina Január Zimná príroda, hory, zimné športy, sneh, veci okolo nás, oblečenie
Krajina umelcov Február Divadlo, hudba, rozprávky, karneval
Jarná krajina Marec Jarná príroda, ročné obdobia, prebúdzanie prírody, rastliny, stromy, zvieratá
Krajina života Apríl Svet, ekológia, povolania, Veľká noc, čarodejnice
Krajina objavov Máj Vesmír, experimenty, vynálezy, doprava, Deň matiek
Krajina detí Jún Ľudské telo, kamaráti, výlet, Deň detí, lúčenie
Krajina cestovateľov Júl Prázdniny, poľnohospodárstvo, ovocie, zelenina, varenie, cestovanie
Krajina hier August Hádanky, kvízy, bezpečnosť, prvá pomoc, stavby, hračky, olympiáda
Lesná krajina September Les, lesná zver, ekosystém, správanie v lese, drevo a jeho využitie
Farebná krajina Október Oheň, voda, vietor, vzduch, Halloween
Krajina poznania November Ľudové zvyky a tradície, čísla, tvary, látky a ich vlastnosti
Zázračná krajina December Rodina, advent, Mikuláš a čert, Vianoce, rozprávky


Vybavenie jaslí, čo u nás nájdete?

Herňa a spálňa, sociálne zariadenie, prebaľovací pult, samostatná šatňa, priestor pre izoláciu pre prípad chorých detí, obslužné priestory (kuchyňa, sklad, pracovňa, zázemie pre personál). Denná miestnosť pre deti je vybavená kvalitným dreveným nábytkom a hračkami z prírodných materiálov. Hračky spĺňajú vývojové potreby detí. Všetko vybavenie – nábytok, pomôcky a hračky majú potrebné atesty a spĺňajú normy EÚ.

Ako to u nás funguje?

Prevádzková doba jaslí je od pondelka do piatku od 7:00 do 17:30 hod. po celý kalendárny rok (v jasliach je otvorené aj počas letných mesiacov a školských prázdnin).

Deň je rozdelený do pravidelných blokov v rámci každého dňa. Tým je zabezpečený pravidelný režim, ktorý je pre deti v predškolskom veku veľmi dôležitý. V dennom rozvrhu je zahrnutý čas na spoločné hry detí, vzdelávanie, pobyt v prírode, čas pre relaxáciu a odpočinok, pravidelnú stravu a hygienu …

V jasliach podporujeme zdravý životný štýl. Deti majú voľný prístup k nápojom kedykoľvek počas dňa. Zloženie stravy zodpovedá veku detí. Deťom s vlastným stravovacím režimom je možné priniesť vlastné jedlo.

Naši ľudia

O deti sa u nás stará tím starostlivo vybraných pedagógov a zdravotných sestier. Naši ľudia majú pedagogické vzdelanie (VŠ, SŠ), prax v obore, zdravotný preukaz, odporučenie od predchádzajúcich zamestnávateľov a znalosť cudzích jazykov.

Pri výbere zamestnancov sa riadime vyhláškou o pedagogických pracovníkoch a vyhláškou o psychickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov.

Tím pedagógov je doplnený o zdravotné sestry a asistentov pedagógov. Obslužné a prevádzkové činnosti (upratovanie, príprava jedla, údržba objektu a záhrady …) sú zabezpečené odborným personálom.