Kontakt

Naše školné

Vyberte svojmu dieťaťu z rôznych možností dochádzky tú, ktorá bude jemu aj vám najviac vyhovovať.

Môžete si vybrať, či bude dieťa do jaslí dochádzať 1 alebo 5 dní v týždni,
a to vždy na celý deň alebo len na pár hodín. Pri malých deťoch dochádzku prispôsobujeme podľa dohody s rodičmi, aby si mohli deti na jasle bez stresu zvyknúť.

Dochádzka   Cena
celý mesiac 7:00 - 17:30 320 EUR/mesiac
hodinová dochádzka kedykoľvek v čase 7:00 - 17:30 4 EUR/hodina
večerná dochádzka po 17:30 5 EUR/hodina
víkendová opatera víkend dohodou

Všetky ceny sú uvedené s DPH

Strava Cena za deň
Desiata, olovrant + pitný režim v cene školného
Obed 3,5 EUR / 1 obed

Všetky ceny sú uvedené s DPH

Registrácia a podmienky

rezervácia miesta je zabezpečená odovzdaním prihlášky a uhradením registračného poplatku vo výške 90 EUR, ktorý je odrátaný z platby prvého školného,

úhrada školného prebieha na základe prihlášky a zmluvy,

úhrada stravného je na mesiac dopredu a v posledný deň mesiaca sa vracia preplatok podľa skutočnej dochádzky dieťaťa,

 

Chcem vyplniť prihlášku